Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

Przedstawiamy poszczególne części ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Każdy tom poświęcony jest odrębnej grupie zajęć. Zawiera wszystkie fragmenty podstawy programowej dotyczące tych zajęć oraz komentarze ekspertów, pozwalające lepiej zrozumieć intencje twórców podstawy.

Czytaj więcej...

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne powstały w ramach zadania „Przeszkolenie wojewódzkich ekspertów przedmiotowych” projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół" finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prezentują one tematykę związaną z wdrożeniem treści nowej podstawy programowej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Rozporządzenie o podstawie programowej w całości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 977).


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU