Innowacyjne przedszkole, innowacyjna szkoła

zmień rozmiar czcionki:

- Co to znaczy dobrze wyedukowany, wchodzący w dorosłość młody człowiek? Świat edukacyjny dyskutuje o tym od dawna. Stawiamy sobie pytanie, jakich używać narzędzi, by ten młody człowiek miał dobre kompetencje – powiedziała dzisiaj minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie konferencji „Innowacyjne przedszkole, innowacyjna szkoła".

Spotkanie odbyło się w Sejmie.

- Ważna jest wiedza, którą człowiek wynosi ze szkoły, ale obecne czasy wymagają też kompetencji miękkich, umiejętności językowych – dodała minister. - Osoba wchodząca w dorosłość, aby mogła się znaleźć na rynku pracy, musi rozpocząć pozyskiwanie tych umiejętności i kompetencji możliwie najwcześniej. W przedszkolu - dodała.

I to właśnie nauce języków obcych w przedszkolach poświęcono dużą cześć konferencji. Omawiano dobre praktyki, m.in. zajęcia językowe w warszawskich przedszkolach, dwujęzyczne szkoły, a także programowanie w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Przypomnijmy, miesiąc temu do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Wprowadza on obowiązkową, bezpłatną naukę języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

Zmiana ta będzie możliwa dzięki dodaniu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym".

Obecnie około 34 % dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym uczy się języków obcych podczas zajęć organizowanych przez przedszkola.

Już od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci 5-letnich będzie wprowadzony od 1 września 2015 a dla pozostałych dzieci od 1 września 2017 roku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU