Lista rzeczoznawców do spraw podręczników, w tym podręczników pomocniczych, przeznaczonych do kształcenia specjalnego

zmień rozmiar czcionki:
Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) rzeczoznawca nie może opiniować podręcznika, jeżeli:
  1. jest autorem lub współautorem programu lub podręcznika, który jest przeznaczony dla tych samych zajęć edukacyjnych na tym samym etapie edukacyjnym;
  2. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym wnioskodawcy;
  3. pozostaje z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Podręczniki do kształcenia specjalnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i niesłyszących.

Zakres merytoryczno - dydaktyczny

1. Prof. dr hab. Alicja Rakowska
rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Adres do korespondencji: 31-321 Kraków, ul. Białoprądnicka 17/73
Telefon: 12 415 39 67

2. Dr nauk humanistycznych Elżbieta M. Minczakiewicz
rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Adres do korespondencji: 30-838 Kraków, ul. Heleny16 m. 7
Telefon: 12 658 60 29 lub 12 423 37 68, 12 634 26 25

3. Mgr Grażyna Gryszkiewicz
rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Adres do korespondencji: 31-476 Kraków ul. Lublańska 22/11
Telefon: 12 412 09 77

4. Prof. dr hab. Helena Siwek
rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Adres do korespondencji: 31-580 Kraków, ul. Wysockiej 2c/5,
Telefon: 12 641 14 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Mgr Lech Kłosowski
rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Adres do korespondencji: 31-815 Kraków, oś. Kalinowe 22/66
Telefon: 12 64 111 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Dr Halina Pieprzyk
rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Adres do korespondencji: 32-020 Wieliczka, ul. Willowa 30
Telefon: 12 278 31 95

8. Mgr Wanda Jankowska - Kogut
Rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Adres do korespondencji: 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 75a/6
Telefon: 17 854 15 79

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU