Skład Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

zmień rozmiar czcionki:
Obecny skład Kapituły, powołany zarządzeniem nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2013 r.:

Przewodniczący Kapituły:
 • Pan prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

Wiceprzewodniczący Kapituły:
 • Pan dr Jacek Stańdo

Członkowie Kapituły:
 • Pan Jerzy Sieczka
 • Pan Eugeniusz Buda
 • Pan prof. Janusz Gęsicki
 • Pani Anna Gawin
 • Pani Marzena Kędra
 • Pan prof. dr hab. Robert Kwaśnica
 • Pan Zygmunt Puchalski
 • Pan Włodzimierz Paszyński
 • Pani Mirosława Mazurczak
 • Pani Renata Rosowska
 • Pani Danuta Stępień
 • Pan Sławomir Wilk
 • Pan prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
 • Pani Grażyna Złocka-Korzeniewska

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU