Druga część „Naszego elementarza” już w szkołach

zmień rozmiar czcionki:

Zakończyła się dystrybucja drugiej części „Naszego elementarza”. Ponad 550 tysięcy egzemplarzy trafiło do prawie 12 tysięcy szkół w całej Polsce.

Pierwszoklasiści powoli kończą pracę z pierwszą częścią darmowego podręcznika. W szkołach czeka już na nich druga część „Naszego elementarza”. Będą z niej korzystać przez kolejne trzy miesiące: grudzień, styczeń i luty.

„Zimowa” odsłona podręcznika trafiła do 11 976 szkół, co stanowi ponad 96% wszystkich szkół. Szkoły zamówiły dokładnie 554 135 egzemplarzy.

Dystrybucja trzeciej części „Naszego elementarza” rozpocznie się w grudniu.

Przypominamy, kuratorzy oświaty dysponują „rezerwą podręcznikową”, czyli dodatkowymi egzemplarzami elementarza. Szkoły mogą z niej skorzystać w razie zniszczenia czy uszkodzenia podręcznika. W takiej sytuacji, egzemplarz który zostanie uznany przez szkołę jako nie nadający się do wypożyczenia kolejnemu uczniowi, będzie wymieniany na nowy.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU