Wiceminister Tadeusz Sławecki o szkolnictwie zawodowym w Lublinie

zmień rozmiar czcionki:

Wiceminister Tadeusz Sławecki o szkolnictwie zawodowym w LublinieW jaki sposób nowoczesny system edukacji powinien reagować na potrzeby rynku pracy, jak zwiększyć na tym rynku szanse uczniów uzdolnionych manualnie, ale mających problemy z przyswojeniem wiedzy teoretycznej – te i inne zagadnienia były tematem Międzynarodowego Sympozjum poświęconego problematyce kształcenia zawodowego w państwach UE.

Konferencja pt. "Skills Alliance Energy" odbyła się dziś (12 września) z udziałem Tadeusza Sławeckiego, wiceministra edukacji narodowej, w Lublinie. W konferencji uczestniczyli także: poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i samorządu województwa oraz kuratorzy oświaty.

Organizatorami sympozjum były Stowarzyszenie Hanse Parlament z Hamburga zrzeszające izby rzemieślnicze i gospodarcze krajów nadbałtyckich, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Lubelski Kurator Oświaty. Podmioty te realizują wspólnie, na zlecenie Komisji Europejskiej, projekt pilotażowy związany z edukacją zawodową kadr przygotowanych do realizacji planów oszczędności energii poprzez budownictwo energooszczędne.

Po południu wiceminister Tadeusz Sławecki uczestniczył w konferencji pn. „Rok szkoły zawodowców w województwie lubelskim" zorganizowanej przez lubelskiego kuratora oświaty. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz dyrektorzy lubelskich szkół zawodowych i placówek oświatowych. Uczestnicy konferencji dyskutowali o szkolnictwie zawodowym, jego roli wobec wyzwań rynku pracy, a także o szansach na odbudowę i rozwój szkolnictwa zawodowego.

Tematyka konferencji wpisała się w aktualną problematykę sympozjów, spotkań i dyskusji panelowych na temat rozwoju edukacji zawodowej w Polsce, wspierania procesu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym, wyników egzaminów zawodowych, potwierdzania kwalifikacji zawodowych z udziałem pracodawców oraz nowej perspektywy unijnej w zakresie finansowania szkolnictwa zawodowego.

W swoim wystąpieniu sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki podkreślił, że kształcenie zawodowe, które dobrze przygotowuje do funkcjonowania absolwentów na rynku pracy, jest możliwe tylko w ścisłej współpracy szkół z pracodawcami. Tym bardziej cieszy fakt, że szkół podejmujących współpracę z pracodawcami jest coraz więcej.

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU