Komunikat MEN w sprawie wniosków jst o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z 0,4% rezerwy pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym z 5 sierpnia

zmień rozmiar czcionki:
Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w trybie obiegowym w dniu 5 sierpnia br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 11 sierpnia br. nr DWST.WSST.337.835.2014.MS wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU