Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.

zmień rozmiar czcionki:
DKOW-202s

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.

Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2014 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 w zależności od lokalizacji szkoły01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU