Elektroniczne wzory formularzy - finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

MENOd dnia 8 lipca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902.

Udostępniamy elektroniczny wzór informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji, wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, jak również wzór wniosku o udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej.

Czytaj więcej...

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W związku z obowiązkiem udostępnienia na stronie internetowej MEN postaci elektronicznej wzoru rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956, poniżej zamieszczona została aplikacja, która powinna ułatwić gminom rozliczenie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Informacja MEN dotycząca wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (na podstawie art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 827), Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:

Moc w regionach - nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Działania na rzecz edukacji w regionalnych programach operacyjnych oraz Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój w latach 2014 - 2020, stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej, a także analiza dotychczasowych i oczekiwanych efektów tych działań na poziomie regionalnym i krajowym w obszarze oświaty - to tematy dwudniowej konferencji, zorganizowanej w Krakowie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem spotkania było przedyskutowanie wyzwań związanych z programowaniem nowej perspektywy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem  konieczności zachowania komplementarności działań w programie krajowym i programach regionalnych.

Czytaj więcej...


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU